Puh. 0205 155

Monitilatoimisto – hyvä vai paha?

Alan trenditietoiset ammattilaiset ovat puhuneet toimintakeskeisestä työskentelystä ja monitilatoimistoista jo jonkin aikaa. Mutta miten nämä konseptit vaikuttavat työympäristöömme? Onko monitilatoimisto hyvä vai paha asia? Toimintakeskeisen työskentelyn idea on lyhyesti siinä, että ihminen voi tehdä työnsä siellä, missä se milloinkin parhaiten luonnistuu. Monitilatoimistoissa työntekijöillä on kiinteän työpisteen sijaan käytettävissään useita erilaisia työympäristöjä, joissa työtä voi tehdä monin eri... Read More

Ohittamaton onnellisuusraportti: näin luot myönteisen työilmapiirin

Minkälainen on onnellinen työpaikka ja miten se luodaan? Onnellisuus on voimavara, jolla on monia positiivisia vaikutuksia työntekoon. Se parantaa yhteistyötä ja innovatiivisuutta ja saa meidät ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen. Mutta miten onnellinen työpaikka oikein luodaan? Jo useampi tieteellinen tutkimus sen vahvistaa: työtyytyväisyys vaikuttaa suoraan siihen, mitä yrityksissä jää niin sanotusti viivan alle. Warwickin yliopiston tutkijatiimi... Read More

Tilat toiminnan mukaan – tilasuunnittelu henkilöstön sitouttamisen strategiana

Tilasuunnittelulla kohti vahvempaa sitoutumista Sitoutuneet työntekijät ovat menestyvän liiketoiminnan kriittisin mittari. Tuoreimpien v. 2017 alussa tehtyjen tutkimusten mukaan henkilöstön sitoutumista  voidaan huomattavasti vahvistaa ns. toimintakeskeisten tilaratkaisujen  (vrt. monitilatoimisto) avulla. Tässä artikkelissa pohditaan, miten nämä kaksi asiaa ovat sidoksissa toisiinsa. Sitoutuneiden työntekijöiden merkitystä organisaatioiden toiminnalle ei voi liioitella. Täysin työlleen omistautuneina ja sinnikkäästi taistellen he kantavat... Read More

Onko toimitilasi työnteon hidaste?

Sekä johdon että HR-osaston kokousten ykkösaiheena on edelleen työn tuottavuus. Vaikka monissa yrityksissä satsataankin erilaisiin työnteon kannustimiin, usein unohdetaan, että suurin tehokkuuteen vaikuttava tekijä on fyysinen työympäristö. Vain harvassa yrityksessä on oivallettu fyysisen työympäristön strateginen merkitys riittävän hyvin. Se on silti organisaatioiden tärkein tuloksentekijä. Työympäristön merkityksen puutteellista arvostusta kuvaa Stoddart Review -työelämäraportin  löydös, jonka mukaan... Read More

Kahville!

Minkälaiset tilat työympäristössä tukevat erilaisia kohtaamisia kahvin äärellä? Millaiset kahvilat, kahvihuoneet ja taukotilat täyttyvät ihmisistä? Miksi niissä viihdytään? Yhdessä kahvikin maistuu paremmalta. Miksi siis työpaikalla kahvikuppi viedään omalle työpöydälle ja sumpit siemaillaan konetta näppäillen? Onko vika kiireessä, seurassa vai tiloissa? Ei kai vaan vanha kunnon aamukahvi- ja iltapäiväkahviperinne ole hiipumassa? Arkisilla ruodintasessioilla on merkitystä. Jokainen... Read More

Vinkkejä työntekijäkokemuksen parantamiseksi

Työpaikalla ei enää tarkoiteta pelkkää tilaa, jossa työ tehdään. Se muodostaa tänä päivänä elämyksellisen ympäristön, joka tukee henkilöstön luovuutta, työtehoa, terveyttä ja hyvinvointia. Miten voimme taata, että työpaikkakokemuksesta tulee mahdollisimman hyvä? Tässä on muutama vinkki, joilla onnistut. Ihmiset ovat hämillään älylaitteiden ja sovellusten moninaisuudesta ja tekevät työtään jatkuvan tietotulvan alla. Deloitten hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan... Read More