A-Katsastus siirtyi vajaat kymmenen vuotta sitten sadasta erillisestä siivoussopimuksesta yhteen valtakunnalliseen palveluntarjoajaan. ISS siivoaa ja huolehtii jätehuollosta A-Katsastuksen yli sadalla katsastusasemalla ympäri maan.

A-Katsastus toimii Ivalosta Hankoniemeen ja Kokkolasta Kiteelle. Ajoneuvokatsastuksia, rekisteröintejä ja kuljettajantutkintoja tarjoavalla yrityksellä on maan kattavin asemaverkosto. Maantieteellisesti laajan toiminnan lisäksi yritys on kotimaisessa omistuksessa ja sille on myönnetty Avainlippu.

Ennen siivouksesta sovittiin erikseen 151 katsastusasemalla. Sopimuksia oli satakunta. A-Katsastuksen rakennuspäällikön Jukka Knuuttilan mukaan siivous haluttiin toteuttaa aiempaa kustannustehokkaammin ja sen laatua yhtenäistää. Samalla toimintaympäristö parantuisi ja laskujen määrä vähenisi. Vuonna 2013 A-Katsastus siirtyi yhden luukun taktiikkaan, kun sen yhteistyö ISS:n kanssa alkoi.

– Meillä on kahden miehen kiinteistödivisioona, kiinteistöjohtaja ja minä. Kun sata eri toimijaa korvattiin yhdellä valtakunnallisella, siivouksen järjestämiseen liittyvä työkuorma pieneni huomattavasti, Knuuttila kertoo.

Keskitetty sopimus laski kustannuksia

ISS vastaa katsastusasemien ylläpito- ja perussiivouksesta sekä yhteistyössä kumppaneiden kanssa jätehuollosta ja vaihtomatoista. A-Katsastuksen toimipisteissä työskentelee osa-aikaisesti noin sata ISS:läistä.

– Suurin osa minulle soittavista siivousalan palveluntarjoajista putoaa suoraan pois, kun kysyn, pystyvätkö he toimimaan samassa laajuudessa kuin me. Verkostomme on maantieteellisesti erittäin laaja, ja ISS palvelee samalla laajuudella.

Katsastusasemilla on asiakastiloja, henkilökunnan toimistotiloja ja varsinaiset katsastustilat. Niihin päätyy autojen mukana raskasta likaa, kuten hiekkaa ja öljyä.

Saapui asiakas sitten Ivalon tai Hankoniemen katsastusasemalle, paikan tunnistaa juuri A-Katsastukseksi. Visuaalisen ilmeen lisäksi siivoojien työn jäljellä on tässä olennainen rooli. Yhden luukun periaatteen ansiosta palvelu on Knuuttilan mukaan luotettavaa ja tasalaatuista ja yhteistyö sujuvaa. Laatua ja kustannuksia on aiempaa helpompi hallita.

– Kustannustaso laski selvästi, kun siirryimme keskitettyyn sopimukseen. Toiminta on sovitun mukaista koko maassa, ilman paikallisia variaatioita, Knuuttila sanoo.

Kumppanuus elää asiakkaan tarpeiden mukaan

Katsastusalan vapautuminen ja viranomaispäätökset ovat supistaneet A-Katsastuksen toimialaa. Lakiuudistusten myötä katsastusvälit ovat harventuneet ja pakokaasumittaukset muuttuneet, mikä on pienentänyt asiakasvirtaa.

– Jouduimme sopeuttamaan verkostoamme, mutta olemme pystyneet keskustelemaan rehellisesti siitä, missä mennään taloudellisesti ja toiminnallisesti. ISS:llä tilanne on ymmärretty hyvin.

Jos palveluverkosto on muuttunut, ISS on pyrkinyt vastaamaan nopeasti uusilla ehdotuksilla, sanoo myös ISS:n avainasiakkuuspäällikkö Juho Selin.

– Asiakas voi luottaa siihen, että yhdessä sovittu linja pysyy, vaikka muutoksia tulisi. Meillä on luottamus yhteiseen toimintaan puolin ja toisin, Selin lisää.

Jos Knuuttila tarvitsee apua, hänen ei tarvitse etsiä oikeaa tahoa sadan joukosta. Hän ottaa yhteyttä Seliniin, ja asia hoituu. Yhdeltä luukulta saa ketterästi lisäpalvelut mihin päin Suomea tahansa. Laajemmin asiakkuuden kuulumisia, laadunseurantaa, talousasioita ja asiakastyytyväisyyttä käydään läpi neljä kertaa vuodessa.

– Yhteydenpito on vaivatonta, ja vastauksen saa puolin ja toisin nopeasti. Pitkäaikainen yhteistyö tuo meillekin jatkuvuutta ja mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan kustannustehokkaita ratkaisuja valtakunnallisesti, Selin sanoo.

Yhteinen toimintakulttuuri takaa yhteistyön kehittymisen

Työturvallisuus on olennainen osa A-Katsastuksen toimintaympäristöä. Katsastusasemien tarkastuskuilut ja nostimet voivat olla ympäristöä huonosti tuntevalle turvallisuusriski.

– ISS on vastannut tähän hyvin, sillä työturvallisuus on oleellinen osa myös ISS:n toimintakulttuuria. Käymme yhdessä säännöllisesti läpi työturvallisuusasioita ja mahdollisia läheltä piti -tilanteita, Knuuttila sanoo.

ISS:n tavoite on, että katsastuksen asiakkaat ja henkilökunta tuntevat olonsa viihtyisäksi. Poikkeustilanteessa kosketuspintoja on siivottu entistä tarkemmin ja siivous

pyritty suorittamaan silloin, kun muita ei ole paikalla. Selin kasaa palautetta kentältä ja viestii asiakkaalle hyvistä käytännöistä, jotta niitä voidaan kokeilla myös muualla.

Toimiva yhteistyö antaa eväät pitkäjänteiselle kehitystyölle. Knuuttilan toive on, että osaamista kehitetään jatkuvasti. A-Katsastuksella on esimerkiksi kunnianhimoinen tavoite parantaa materiaalien kierrätysastetta. ISS:n siivoojilla on merkittävä rooli kierrätyksen onnistumisessa.

– Osana yhteistyötä haluamme jatkaa yhdessä keskustelua ja miettiä, miten parannamme ja kehitymme tässä entisestään, Knuuttila sanoo.

Tutustu ISS:n siivouspalveluihin >>