Puh. 0205 155

ISS:n säästöpaletti tuo ratkaisuja energiansäästöön

Onko yrityksesi laatinut jo energiakatselmuksen? Jos ei, vielä ehtii, sillä asia on hoidettava vasta ensi vuonna. Hallitus antoi 9. lokakuuta esityksen uudeksi energiatehokkuuslaiksi. Mikäli eduskunta hyväksyy sen, laki tulee voimaan 1.1.2015. Apua tarjolla energiakatselmuksen laatimiseen Yrityksen energiakatselmus on monille yrityksille ponnistus, johon tarvitaan ulkopuolista apua. Apua tarvitaan jo siksi, että katselmuksen laatijalle on asetettu pätevyysvaatimukset.... Read More

Asiakaslähtöinen turvallisuusjohtaminen luo edellytykset luottamukselliselle yhteistyölle

Turvallisuusjohtamisen muodostuminen kiinteäksi osaksi yrityksen johtamista ja toimintaa on ollut turvallisuustoiminnan kehittämisen keskeisenä tavoitteena jo pitkään. Turvallisuusjohtamisen painopiste on siirtynyt yksittäisistä turvallisuuden osa-alueista ja työsuojelusta kohti kaikki turvallisuuden osa-alueet kattavaa ja riskienhallinnan ohjaamaa kokonaisturvallisuuden johtamista. Ja kuten kaikessa muussakin yritystoiminnassa, turvallisuusjohtaminen toteutuu prosessien ja toimintajärjestelmien kautta osana organisaation päivittäistä toimintaa. Turvallisuusjohtamisen näkökulmasta yhteiskunnan vaikutus näkyy... Read More

Ympäristövastuullista palvelua yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Tiesitkö, että kiinteistöjen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt muodostavat lähes kolmanneksen Suomen päästöistä? Palveluntuottajana meillä ISS:läisillä on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaidemme kiinteistöjen ympäristökuormaan. Onnistuneimmat ideat asiakaskohteen pieniksi tai suuriksi ekoteoiksi syntyvät asiakaskohteessa, läsnä olevan henkilöstömme työkokemuksen ja vahvan asiakastuntemuksen kautta. Meidän tehtävämme on varmistaa, että tuottamamme palvelut täyttävät korkeat ympäristövastuullisuuden kriteerit. Erinomaisia kiinteistöpalveluita voi tuottaa silloin, kun tuntee... Read More

Toimitilajohtaminen on edunvalvontaa

Miten määrittelisit toimitilajohtamisen? Raklin kiinteistöliiketoiminnan sanaston mukaan se on ”kiinteistöjohtamista, jonka tarkoituksena on vastata tilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista”. No siinäpä sitä onkin.  Asian ydin löytyy tuossa määritelmässä sanasta ”vastata”. Jokaisen toimitilaa käyttävän yrityksen tai yhteisön on määriteltävä, kuka käytännössä kantaa vastuun toiminnan vaatimista tiloista sekä muun muassa niihin liittyvistä tekniikasta ja... Read More

Timmiltä tiimiltä kaikki kiinteistöpalvelut

Voiko kiinteistöpalveluita tuottava tiimi kokea aitoa työn tekemisen iloa? Väitän, että voi. Parhaiten tekemisen ilo tulee esille kokonaispalveluratkaisussa, jossa asiakkaan kaikki kiinteistöpalvelut tuottaa yksi palveluntarjoaja. Osaava, yhteen maaliin pelaava tiimi ymmärtää roolinsa osana asiakkaan arvoketjua ja haluaa työnsä jäljen näkyvän ja tuntuvan joka päivä. Asiakkaan antama palaute lisää työn merkitystä. Halu sukeltaa entistä syvemmälle asiakkaan... Read More

Kakkua vai oppia?

Minulle jäi mieleen, kun siivoojamme Nina kerran hersyvän naurunsa lomassa madalsi ääntään ja tunnusti, että ”kuule, ihan oikeasti tykkään tästä työstä. Mutta eihän sitä voi ääneen sanoa. Ei kukaan ymmärtäisi”. Miksei? Pitääkö siisteydestä, viihtyisyydestä ja arjen sujuvuudesta huolehtimisen olla ala, jonne tullaan vain käväisemään, kunnes päästään jonnekin hienompiin hommiin? Asennetta ja ammattitaitoa Raija, jonka kanssa... Read More

Asiakas ohjaa yritysvastuutavoitteita

Myös ja erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina vastuullisen liiketoiminnan pitäisi olla jokaisen yrityksen arkipäivää. On mietittävä ovatko tuotteet ympäristövastuullisia, mikä on kiinteistöjen energiankulutus, maksavatko kaikki osapuolet veronsa, miten henkilöstö voi ja kehittyy. Uskon, että suurin vastuullisuuteen ja sen kehittämiseen ohjaava paine yrityksille tulee asiakkailta, jotka osaavat vaatia vastuullisia palveluita. Vaikka yritykset pystyvät yhä useammin vastaamaan asiakkaiden... Read More

Ulkoistaminen – mahdollisuus vai möhläys

Tehokkuuden lisäämisen paineet sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaidemme kohdalla johtavat yhä useammin toimintojen ulkoistamiseen. Olen nähnyt omassa työssäni ISS:llä, miten ulkoistaminen on tie tehokkuuteen ja parhaimmillaan se parantaa kustannustietoisuutta, laatua ja ulkoistetun henkilöstön oppimis- sekä uramahdollisuuksia. Keskustelusta syntyy luottamus Ulkoistamista suunniteltaessa osapuolten tulee luoda pohja ulkoistamista seuraavalle kumppanuusluonteiselle yhteistyölle. Tämä edellyttää avoimuutta, rehellisyyttä ja... Read More

Taiten tehtyä mielelle ja kielelle

Yksi elämän perusarvoista on herkullinen ruoka. Ei olisi hassumpaa, että se olisi myös terveellistä. Raaka-aineissa kunnioitan laatua. Suomalaisen ruokakulttuurin tekee mielenkiintoiseksi jatkuva uusiutuminen, jolloin perinteisen suomalaisen ruuan lisäksi haluamme välillä pirskahduksia muiden maiden makumaailmoista. Itselleni ruoka on intohimo ja siksi odotan innokkaasti, että voin maistella henkilöstöravintoloissamme taiten tehtyä ruokaa, joka on kansainvälisten taiteilijoiden innoittamaa. Ruualla... Read More