IoT:n hyödyntäminen ei ole mitään kaukaista kuvitelmaa – esineiden internet tarjoaa työpaikoille monenlaista apua jo nyt. Tässä 5 tapaa, joilla kaikki kiinteistöjen ylläpitopalvelut voivat hyötyä IoT:sta.

1. Beaconit parantavat asukkaiden ja kiinteistöpalveluiden välistä kanssakäymistä

Beaconit ovat pieniä lähettimiä, jotka keräävät ja lähettävät sijaintipohjaista tietoa lähistöllä oleviin älypuhelimiin ja mobiililaitteisiin. Esimerkiksi vähittäiskauppias voi lähettää yksilöityjä tarjouksia suoraan lähistöllä olevien asiakkaiden älypuhelimiin. Suomessa tiukka yksityisyydensuoja on asettanut paikannukselle selkeät raamit ja hidastanut teknologian käyttöönottoa, mutta uudet sovellukset tekevät nyt tuloaan myös meille.

Kiinteistön ylläpitopalveluissa beaconeja voidaan hyödyntää esimerkiksi kiinteistöjen asukkaiden ja kiinteistöpalveluiden välisen vuorovaikutuksen parantamiseen. Esimerkiksi palautteita, huoltopyyntöjä ja vikailmoituksia voidaan paikantaa automaattisesti, mikä nopeuttaa prosessia merkittävästi. Teknologian avulla on myös mahdollista ennakoida ongelmia ja ratkaista ne jo etukäteen.

2. IoT-sensorit auttavat optimoimaan tilojen käyttöä

IoT-sensorit antavat luotettavaa tietoa ja ymmärrystä paitsi tilojen kokonaiskäyttöasteesta myös käyttötrendeistä: sensoreiden avulla voidaan tunnistaa mitä tiloja käytetään, miten ja milloin. Näin nähdään esimerkiksi, minä viikonpäivinä toimistot ja tilat ovat eniten käytössä. Tilojen käytön ymmärtämisestä on hyötyä myös jo tiloja suunniteltaessa.

3. Tarveperustaisuus tekee palvelusta tehokkaampaa

Sen lisäksi, että IoT-sensorit auttavat optimoimaan tilojen käyttöä, niiden avulla voidaan kehittää palvelukokemusta ja -tehokkuutta kokonaisvaltaisesti.

Perinteisesti kiinteistön ylläpitopalvelun kenttätyöt, kuten siivous- ja muut kunnossapitotehtävät, ovat perustuneet ennalta suunnitellun aikataulun noudattamiselle. Heikkoutena tässä mallissa on sen kyvyttömyys vastata ketterästi reaaliaikaisiin ja muuttuviin tarpeisiin.

IoT:n myötä kiinteistöpalveluihin on rantautumassa tarveperusteisuus. Tarpeeseen perustuvien palveluiden avulla huomio voidaan kohdentaa oikeisiin tiloihin oikeaan aikaan. ISS:llä tarveperustainen toimintamalli on laajimmillaan käytössä saniteettitilojen ylläpidossa. Käytössä on sensorointi- ja predikointimalli, joka auttaa tuottamaan palveluita oikea-aikaisesti ja asiakkaan toiveiden mukaisesti. Mallin avulla voidaan myös optimoida työntekijöiden määrää.

4. Ennakoivasta kunnossapidosta ennustavaan kunnossapitoon

Vikojen varhainen havaitseminen on kriittistä asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden ja lisäkustannusten välttämisen kannalta. Kiinteistönhuollon tulisi olla paikalla tarveperusteisesti jo ennen tarpeen ilmenemistä. Asiakkaiden rakennukset on tunnettava niin hyvin, että palvelutarpeet osataan ennustaa hyvissä ajoin. Uusi teknologia, IoT ja tekoäly, vie ennustamisen aivan uudelle tasolle. Teknologia mahdollistaa reaaliaikaisen diagnostiikan keräämisen, josta puolestaan voidaan louhia syvällistä tietoa vikojen ennakoimiseen.

5. Sisäympäristön seuranta, työntekijöiden hyvinvointi ja tuottavuus paranevat

Uusi teknologia auttaa meitä seuraamaan myös ympäristötekijöitä, kuten valoa, lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksiditasoa ja ilmanpainetta, joilla on suora vaikutus työntekijöiden tuottavuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin. ISS on aloittanut yhteistyön Green Building Partnersin kanssa, jotta voimme ymmärtää vielä paremmin, kuinka sensoreita voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden hyvinvoinnin ja ympäristön viihtyisyyden edistämisessä.

ISS haluaa olla kiinteistöpalveluiden suunnannäyttäjä. Olemme perustaneet digitalisaation kehittymisen seurantaan ja uusien toimintatapojen luomiseen keskittyvän globaalin Digital Excellence -yksikön, jossa ISS Suomi on vahvasti mukana. Näin voimme etulinjassa tarjota asiakkaillemme parhaita toimintamalleja IoT:n ja tekoälyn maailmasta.