Innovatiivisen ympäristön luominen on toimitilaa suunniteltaessa yhä tärkeämpää. Näillä vinkeillä saat tiloistasi eniten irti!

Tämä artikkeli on alun perin julkaistu Service Futures -sivustollamme.

Toimitilojen käyttäjäkokemuksen mittaamiseen erikoistunut johtava kansainvälinen tutkimuslaitos Leesman Index on tutkinut työpaikan vaikutuksia työntekijöihin ja osoittanut parasta tulosta syntyvän toimintaympäristöissä, jotka tarjoavat otolliset olosuhteet organisaation sisäisen tietopotentiaalin tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä tiedon välittymiseen ihmiseltä toiselle.

Innovatiiviset yritykset toimivat monitilatoimistoissa, joista löytyy alueita sekä yhteiseen oleskeluun, avoimeen kohtaamiseen että erillisten yhteisöjen rakentamiseen; tiloja, jotka mahdollistavat niin yhteistyön kuin satunnaisenkin kanssakäymisen.

Kun toimisto on muunneltava ja monikäyttöinen, se tarjoaa henkilökunnalle runsaasti vaihtoehtoja erilaisten tehtävien hoitamiseen. Yhdessä itseohjautuvaan oppimiseen kannustavien käytäntöjen kanssa monitilatoimisto luo ympäristön, jossa syntyy uusia innovaatioita ja keksintöjä.

Otollinen tilankäyttö kannustaa tiedonvaihtoon

Työpaikan tiedonvaihtoon vaikuttaa kaksi tekijää: 1) talon sisäiset kulkuyhteydet sekä 2) yhteisen läsnäolon kokemus (niiden henkilöiden lukumäärä, jotka näet työpisteeltäsi).

Spontaanit, satunnaiset kohtaamiset sekä välittömät vuorovaikutustilanteet edesauttavat tiedonvaihtoa työntekijöiden kesken sekä organisaation sisä- että ulkopuolella, mikä parantaa tuloksentekokykyä.

Epävirallisista “törmäämisistä” syntyy usein kipinä uusien innovaatioiden tekemiseen. Kohdatessamme toimistolla tai koulutustilanteissa kollegoitamme alamme automaattisesti jutella heidän kanssaan, jolloin kuulumisten ohella vaihtuu myös tietoa. Tästä puolestaan syntyy uutta näkemystä.

Vuorovaikutus ruokkii innovatiivisuutta

Kun sijoitamme ihmiset tilaan siten, että heille tulee tilaisuuksia ajatustenvaihtoon ja yhdessäoloon, luomme ratkaisevat edellytykset myös yhteistyön ja innovaatioiden syntymiselle.

Sociometric Solutions –nimisen yrityksen suorittamassa kokeessa työpaikoille asennettiin tuhansia kasvotusten tapahtuvaa kanssakäymistä mittaavaa laitetta. Laitteet tallensivat vuorovaikutus- ja keskustelutilanteet ja paikkatiedon.

Kokeessa selvisi, että fyysisten kohtaamisten mahdollistaminen ihmisten kesken on toimiston tärkein tehtävä. Työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen todennäköisyys heikkenee, kun etäisyys kasvaa yli 10 metriin. Ihmiset pyrkivät keskustelemaan kasvotusten toistensa kanssa erityisesti silloin, kun käsiteltävä asia on monimutkainen.

Voidaan yleispätevästi sanoa, että menestyvän työpaikan salaisuus on optimaalisen tasapainon löytäminen toisaalta yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä tukevien, ja toisaalta hiljaista, itsenäistä työskentelyä ja keskittymistä vaativien tehtävien suorittamiseen sopivien tilojen välille.

Työpaikan suunnittelun tulee olla harkittua ja strategista, jotta se tukee innovatiivisuutta ja luovuutta

Jotta työpaikka tukisi luovuutta ja innovatiivisuutta, sen suunnittelun tulee olla tarkoin harkittua ja strategisesti perusteltua. On parempi laatia ratkaisuja yrityksen omiin tarpeisiin kuin kopioida toimitilasuunnittelun kuumimpia trendejä, joilla saattaa olla tavoitellun toiminnan kannalta jopa täysin väärä vaikutus.

Otamme esimerkin: saadakseen nostettua tuottavuuden ja vuorovaikutuksen uudelle tasolle eräs huonekaluvalmistaja muutti pääkonttorinsa kokonaan avotilaksi, jossa ei ollut nimettyjä työpisteitä. Lisääntynyt vuorovaikutus aiheutti sen, että vireystaso ja yksittäisten kohtaamisten lukumäärä laskivat työpäivän kuluessa. Työpisteisiinsä saavuttuaan työntekijät pysyivät paikoillaan eivätkä liikkuneet tiloissa lainkaan.

Löytääkseen tehokkaimmat ratkaisut organisaatioiden on pystyttävä sovittamaan digitaalisen viestinnän vaatimukset fyysiseen tilantarpeeseen sekä lisäämään sellaisen vuorovaikutuksen todennäköisyyttä, joka johtaa innovaatioiden syntymiseen ja nostaa tuottavuutta.

Yritysten toimitiloille asettamat tavoitteet voidaan saavuttaa, kun ensin tunnistetaan käyttäytymismallit, joita tilasuunnittelulla pyritään saavuttamaan. Toimivan lopputuloksen varmistamiseksi on myös selvitettävä, miten nämä mallit johtavat halutun vaikutuksen saavuttamiseen.

Millainen on työn, työvoiman ja työpaikan tulevaisuus? Sen saat selville lataamalla tästä raportin (engl.), joka käsittelee ISS:n visioita vuodelle 2020.