Myös ja erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina vastuullisen liiketoiminnan pitäisi olla jokaisen yrityksen arkipäivää.

On mietittävä ovatko tuotteet ympäristövastuullisia, mikä on kiinteistöjen energiankulutus, maksavatko kaikki osapuolet veronsa, miten henkilöstö voi ja kehittyy. Uskon, että suurin vastuullisuuteen ja sen kehittämiseen ohjaava paine yrityksille tulee asiakkailta, jotka osaavat vaatia vastuullisia palveluita.

Vaikka yritykset pystyvät yhä useammin vastaamaan asiakkaiden vastuullisuustavoitteisiin, se ei pelkästään riitä tarjouksen voittamiseen. Yleensä asiakkaan oletusarvona on, että vastuullisuusasiat ovat kunnossa ja se on vasta alku neuvotteluille.

Yritysten kannattaa viestiä vastuullisesta toiminnastaan säännöllisesti esimerkiksi yritysvastuuraportin kautta ja sinne kannattaa myös asiakas ohjata eri kanavista: näin vastuullinen yritys on asiakkaan mielessä jo kumppania kartoitettaessa. Yritysvastuuraporttiin koottujen asioiden ja esimerkkien avulla voimme jopa ylittää asiakkaan odotukset.

Ympäristövastuullisuus eri palveluissa

Yritysvastuu on perinteisesti jaettu vastuuseen henkilöstöstä, ympäristöstä, taloudesta ja asiakkaista sekä yhteistyökumppaneista. Kaikkien yritysvastuu-ulottuvuuksien täytyy olla kunnossa, mutta se mikä on asiakkaalle tärkeintä vastuullisessa liiketoiminnassa, riippuu yrityksestä ja toimialasta.

Kokemukseni mukaan asiakkaat painottavat tällä hetkellä eniten vastuuta ympäristöstä ja taloudesta. Kiinteistöalalla onkin keskeinen rooli rakennusten ympäristövaikutusten vähentämisessä, sillä kiinteistöt muodostavat lähes 40 % Suomen ympäristövaikutuksista.

Ympäristösertifioidussa yrityksessä ympäristövastuu huomioidaan kaikissa palveluissa. Ympäristönäkökulmat huomioivalla palvelutuotannolla voimme merkittävästi vähentää rakennusten käytönaikaista ympäristökuormaa ja samalla opastaa asiakkaitamme ympäristöasioissa ja niiden kehittämisessä.

Asiakkaiden vastuullisuustavoitteet kannustavat meitä parantamaan omaa toimintaamme ja tuovat tiimeillemme hyviä tavoitteita. Se, miten innostuneesti oma henkilöstömme on ollut toteuttamassa ympäristövastuullisuutta arjessa, esimerkiksi ympäristöjärjestelmämme sertifiointiin liittyen, kannustaa myös omaa toimintaani.

Harmaata taloutta vastaan

Kannattava liiketoiminta on kaiken vastuullisen liiketoiminnan ydin. Taloudellinen vastuu kattaa myös riskien hallinnan, positiivisen kassavirran ja hyvä hallinnointitavan. Valitettavasti harmaa talous kukoistaa vielä ainakin rakennus-, kiinteistöpalvelu-, ravitsemus- ja kuljetusaloilla. Harmaan talouden torjunta edellyttää yhteistyötä vastuullisten tilaajien ja ammattiliittojen kanssa.  Harmaan talouden torjunnan suunnan näyttäjänä kannatamme toimintamallia, jossa tietoisesti vähennetään alihankintaketjuja.

Palvelualalla vastuullisuus lähtee ihmisistä

Työhyvinvoinnin ja henkilöstön tärkeys on huomattu jo aikoja sitten. Mekin ISS:llä olemme jo pitkään tehneet henkilöstömme hyvinvoinnin puolesta työtä ja kehittäneet malleja, joiden avulla autamme henkilöstöämme pysymään työkuntoisena.

Työntekijät saavat myös hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet urapolkuihin ja oman ammattitaidon kehittämiseen mm. tutkintoihin tähtäävillä oppisopimuskoulutuksilla. Olen itsekin ylläpitänyt ja kartuttanut osaamistani koulutusten avulla sekä pystynyt käyttämään ISS:n tarjoamia urapolkumahdollisuuksia hyväkseni. Talo onkin tullut tutuksi niin tuotannon johtamisen, henkilöstöhallinnon, strategisten projektien kuin energia- ja ekotehokkuuspalveluiden kautta.

Henkilöstövaltaisella palvelutoimialalla vastuullisuus lähtee meistä ihmisistä.  Vain sitoutuneella henkilöstöllä saa aikaan vastuullista toimintaa, joka näkyy myös asiakkaille.

Lue lisää ISS:n vastuullisesta liiketoiminnasta tuoreesta yritysvastuuraportistamme osoitteessa www.issyritysvastuuraportti.fi

 

[gdlr_personnel columns=”2″ type=”static” style=”box-style”]
[gdlr_tab title=”Sari Äijälä” position=”Kirjoittaja kokoaa ISS Palveluiden yritysvastuuraportin. Hän toimii projektijohtajana ja apuna projekteissa, joilla toteutetaan yrityksen strategiaa.” author_image=”https://blogi.iss.fi/wp-content/uploads/2014/03/ISS0314_Blogpallo_Sari_Aijala_73x73.jpg” ] [/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]