Voiko kiinteistöpalveluita tuottava tiimi kokea aitoa työn tekemisen iloa? Väitän, että voi.
Parhaiten tekemisen ilo tulee esille kokonaispalveluratkaisussa, jossa asiakkaan kaikki kiinteistöpalvelut tuottaa yksi palveluntarjoaja. Osaava, yhteen maaliin pelaava tiimi ymmärtää roolinsa osana asiakkaan arvoketjua ja haluaa työnsä jäljen näkyvän ja tuntuvan joka päivä.

Asiakkaan antama palaute lisää työn merkitystä. Halu sukeltaa entistä syvemmälle asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen luo työn imua ja tekee tiimistä entistä yhtenäisemmän ja toimivamman. Syntyy tunnetta ja intohimoa, aitoa ylpeyttä omaa työtä kohtaan.

Asiakas: keskity olennaiseen

Kokonaispalveluratkaisu on uudenlainen tapa lähestyä asiakkuuksia ja niiden erilaisia tarpeita hyöty-, lisäarvo- ja arvontuottonäkökulmista. Sen tuomat edut ovat ratkaisu kiinteistöpalvelualalle esitettyihin toiveisiin ja odotuksiin.

Joustavuus, proaktiivisuus, ennakointi, kustannustehokkuus ja yhdessä kehittäminen ovat tyypillisiä asiakaslähtöisen kokonaispalveluratkaisun sisältöjä. Lopputuloskeskeinen palvelukulttuuri antaa tekijöilleen mahdollisuuden tuoda omaa ammatillista erityisosaamista esiin. Palvelutuottajan työn jälki näkyy ja tuntuu, positiivisesti.

Kokonaispalveluratkaisun lähtökohtana on asiakkaan tarve, kehittyvä asiakaskokemus ja laadukas lopputulos. Tuote- ja tiimikohtainen osaaminen palvelee ja tukee kokonaisuutta ilman perinteisiä tuotekohtaisia raja-aitoja. Parhaimmillaan kaikilla tiimin jäsenillä on osaamista ja kokemusta useasta eri palvelusta, ja he voivat siirtyä työskentelemään joustavasti tehtävästä toiseen.

Tiimin yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta -ajattelu sitouttaa, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Tämä edesauttaa myös palvelutavoitteiden toteutumista.

Temppu ja miten se tehdään

Tärkeintä on saada aikaan aitoa vuoropuhelu työnjohdon ja palvelutuotannon välille, jotta kaikilla tiimin jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa niin omaan työnsä kuin kokonaispalveluratkaisun kehittämiseen. Ketkäpä tunnistaisivat arjen haasteet ja mahdollisuudet paremmin kuin arjen sankarit itse? Yhteiset, säännölliset tiimipalaverit nostavat kehitysideoita aktiivisesti esiin suoraan palvelutuotannon rajapinnasta.

Yhdessä tekeminen ja kehittyminen rakentavat parempaa huomista, voimaannuttavat ja kohottavat fiilistä. Menestyvien joukkueiden keskeinen tunnusmerkki on tiimin sisällä syntyvä aito vuorovaikutus.

[gdlr_personnel columns=”2″ type=”static” style=”box-style”]

[gdlr_tab title=”Markku Raatikainen” position=”Kirjoittaja on ISS:n kokonaispalveluratkaisujohtaja, jonka intohimoja ovat jalkapallo, tiimityö ja laajojen palveluratkaisujen toteuttaminen.” author_image=”https://blogi.iss.fi/wp-content/uploads/2014/06/Markku-Raatikainen.jpg” ] [/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]