Työpaikalla ei enää tarkoiteta pelkkää tilaa, jossa työ tehdään. Se muodostaa tänä päivänä elämyksellisen ympäristön, joka tukee henkilöstön luovuutta, työtehoa, terveyttä ja hyvinvointia. Miten voimme taata, että työpaikkakokemuksesta tulee mahdollisimman hyvä? Tässä on muutama vinkki, joilla onnistut.

Ihmiset ovat hämillään älylaitteiden ja sovellusten moninaisuudesta ja tekevät työtään jatkuvan tietotulvan alla. Deloitten hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan kännyköitä tarkastetaan yli kahdeksan miljardia kertaa päivässä. Työteho ei silti ole lisääntymään päin.

Me työpaikkojen kehittäjät olemme vastuussa siitä, että tuomme työntekijöiden hämmennykseen lievitystä luomalla uusia toimintatapoja ja konkreettisia käytäntöjä, joilla työympäristöä voidaan selkiyttää ja sen viihtyvyyttä lisätä siten, että työntekijämme voivat tuntea itsensä kykeneviksi, luoviksi ja tehokkaiksi.

Ajattelu uusiksi: mieti matkaa, älä kontaktipisteitä

Vuonna 2017 työntekijäkokemuksen parantaminen vaatii panostusta toimintatapojen käyttäjäkeskeisyyteen. Työntekijäkokemuksen kehittämisessä on kyse siitä, että yksittäisten kontaktipisteiden sijaan pohdimme kokonaisuuksia.

Kontaktipisteellä tarkoitetaan yleensä mitä tahansa kokemusta, jossa käyttäjä aistii palveluntarjoajan läsnäolon. Kontaktipisteet kuuluvat kiinteästi kokonaiskokemukseen, minkä vuoksi työympäristöjen suunnittelijat ja kehittäjät kiinnittävät niihin erityistä huomiota. Kun ymmärrämme asiakkaan matkan sekä sen viitekehyksen, jossa matka kuljetaan, työympäristöammattilaiset pystyvät paremmin organisoimaan ja mobilisoimaan työntekijänsä käyttäjän tarpeita kuunnellen .

Ota muotoiluajattelu käyttöön ja aseta työntekijäkokemus keskiöön

Työympäristökehittämisen asiantuntija hyödyntää muotoiluajattelua työntekijän henkilökohtaisen kokemuksen kartoittamiseen ja tämän tarpeisiin perustuvien prosessien luomiseen.

Työpaikkojen HR- ja palveluhallintaratkaisut ovat perinteisesti olleet prosesseja, joilla pyritään kouluttamaan työntekijöitä, arvioimaan heidän suoriutumistaan sekä varmistamaan, että työpaikan toimintatapoja ja käytäntöjä noudatetaan ja dokumentoidaan. Muotoiluajattelussa työympäristökehittäjän tehtävä muuttuu: prosessien sijaan hän keskittyy muokkaamaan kokemuksia. Tästä suunnittelija saa käyttöönsä tehokkaan työkalun, jolla hän mieltää jokaisen työntekoon liittyvän näkökohdan aivan uudella tavalla: missä fyysisessä ympäristössä se tapahtuu, mitä vuorovaikutussuhteita siihen liittyy, miten koulutus ja tehtäviin sitoutuminen tapahtuvat. Olennaista työntekijäkokemuksen parantamisessa on, että prosessien asemesta etusijalle asetetaankin ihmiset.

Proto, pilotti, testaus ja uuden oppiminen

Paras työntekijäkokemus saavutetaan vuonna 2017, kun työpaikkojen kehittäjät keskittyvät tekemään palveluista käytännöllisiä, helppoja ja houkuttelevia. Tämä on mahdollista vain, jos me kykenemme ymmärtämään näiden palveluiden parissa työskentelevien ihmisten tarpeita ja mieltymyksiä syvemmin. Silloin voimme varmistaa, että valitsemamme ratkaisut ovat käyttökelpoisia ja että niiden käyttäjät kokevat ne houkutteleviksi.

Ennen kuin uusien näkemysten hyödyntämistä edes harkitaan, on niihin liittyviä menettelytapoja ja kokemuksia aina prototyypitettävä ja testattava pienessä tiimissä. Vain tällaisten selvitysten avulla voivat työpaikkojen kehittäjät saada ymmärrystä siitä, mitkä asiat uudessa työympäristössä tai palvelukokonaisuudessa ovat työntekijöiden mieleen ja mitkä eivät.

Haluatko lisätietoja (englanniksi) siitä, kuinka voit parantaa työntekijäkokemusta vuonna 2017? Lue markkinan paras tietämys uudenuutukaisesta julkaisustamme Future of Service Management.

 

Tämä artikkeli on alun perin julkaistu Service Futures -sivustolla 2.1.2017