Modernit avotoimistoneliöt mahdollistavat elämyksellisyyttä, omia valintoja ja mielenkiintoisia kohtaamisia, ISS Palveluiden tuotejohtaja Jukka Backlund kirjoittaa.

Kaupungistuminen on maapalloamme muokkaava valtava muutosvoima. Kun vuonna 1900 noin kahdeksan prosenttia maailman ihmisistä asui kaupungeissa, nyt luku on puolet – ja 2030 kaupunkilaisten määrän odotetaan nousevan 70 prosenttiin.

Mistä tämä valtava muutos johtuu? Miten se vaikuttaa tapaamme asua ja työskennellä?

Kaupungistuminen ei ole uusi ilmiö – näyttää siltä, että tietyssä elinkaarensa vaiheessa sivilisaatiot keskittyvät kaupunkeihin.  Länsimaisen sivilisaation ja markkinatalouden globaalista vaikutuksesta johtuen myös kaupungistumisesta on tullut maailmanlaajuinen tapahtuma.

Vapaana rajoitteista, valmiina kohtaamisiin

Kaupunkien vetovoima on meille vastustamaton. Kaupungit tarjoavat modernille ihmiselle parhaan ympäristön toteuttaa henkilökohtaista elämänprojektiaan vapaana tradition ja maaseutukulttuurin rajoitteista.

Kaupunkeihin muodostuu lukemattomia erilaisia mikroyhteisöjä. Kaupunkimainen ympäristö luo jatkuvasti innovaatioita lukuisien kohtaamisten ja osaamiskeskittymien kirittämänä.

Koska kaupungistuminen on vääjäämätön kulttuuria, elämää ja ympäristöä muuttava voima, on meillä tarve hallita sen etenemistä. Haluamme, että lapsemmekin voivat jatkaa elämäänsä maapallolla. Kysymykset kaupunkimaisen elämisen resurssikestävyydestä nousevat yhä voimakkaammin esiin.

Edellytykset kestävälle kehitykselle

Kaupunkialueiden infrastruktuuria, liikkumista sekä energiatehokkuutta täytyy huomioida kokonaisvaltaisemmin – oikein suunniteltu kaupunki-infra tarjoaa hyvät edellytykset kestävälle kehitykselle ja toimivalle työympäristölle. Kestävän kehityksen täytyy huomioida resurssikestävyyden lisäksi vaatimukset kaupunki- ja työtilan käyttäjien hyvinvoinnin tukemisesta.

Energiainfrastruktuurin pitää tukea hajautetun energiantuotannon malleja, jossa kiinteistöt toimivat sekä energian tuottajina, varastoijina että sen kuluttajina. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta voi parantaa osaavalla kiinteistön ylläpidolla: järjestelmien osaavalla käytöllä, ennakkohuollolla, vikakorjauksilla sekä modernisointihankkeilla.

Virtuaalikohtaamisten jatkuvasti kehittyvät mahdollisuudet vähentävät fyysisen liikkumisen tarvetta. Virtuaalikohtaamisten ja etätyön tukemiseksi tietoliikenneverkkojen ja ohjelmistojen toimintavarmuuden vaatimukset lähenevät energian- ja vesihuoltoverkostojen häiriöttömyysvaatimusta.

Tilatehokkuus on käytettävän tilan neliöiden, työpisteiden sekä tukitilojen käyttöasteen summa jaettuna käyttäjämäärällä. Työympäristömme resurssikestävyys paranee merkittävästi, kun tilatehokkuutta ja rakennusten energiatehokkuutta nostetaan.

Trendi: Kokonaisneliöt pienenevät

Toimistojen tilatehokkuus kasvaa avotoimistojen ja yhteiskäyttöisten tilojen kautta. Ohjelmistojen ja läsnäoloantureiden tarjoama tieto ja portaalit tukevat tilojen korkeaa käyttöastetta.

Toimivat neliöt, olosuhteiden luotettavuus ja palvelut korvaavat isot neliömäärät toimistoissa. Moderni työympäristö on kuin kaupunki pienoiskoossa, ihmiset keskittyvät yhä tiiviimmälle alueelle. Tämä tarjoaa mahdollisuuden verkostomaiseen itseohjautuvuuteen, elämyksellisyyteen, omiin valintoihin ja mielenkiintoisiin kohtaamisiin.

Kun ihmiset viettävät yhä suuremman osan ajastaan työympäristössä, käyttäjien hyvinvointi nousee tilojen ja tietoinfran toteutuksen lähtökohdaksi. Yritykset kohottavat tuottavuuttaan huomioimalla työympäristön houkuttelevuuden ja käyttäjien hyvinvoinnin.

Avoin, eri käyttötarkoituksiin suunniteltu tila tukee jatkuvan muutosvaatimuksen tarvetta. Resurssit ryhmitetään kulloisenkin projektin tai tuotantotarpeen mukaan. Tulevaisuuden tarpeita palvelevan työympäristön lähtökohtana tulee olla energiatehokkuus, monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus.

Tämä kaikki edellyttää meiltä kykyä kyseenalaistaa nykyistä tapaamme asua sekä työskennellä.
Tervetuloa rakentamaan kanssamme kestävää kaupunkimaista asuin- ja työympäristöä!

Kirjoitus on osa ISS Workways – Matka muutokseen -juttusarjaa.
Lue ensimmäinen osa: ”Matka muutokseen on alkanut – tule mukaan!”
Lue toinen osa: ”Kiitos teknologian, tänään en lähde töihin”

[gdlr_personnel columns=”2″ type=”static” style=”box-style”]

[gdlr_tab title=”Jukka Backlund” position=”Tuotejohtaja,
ISS Palvelut” author_image=”https://blogi.iss.fi/wp-content/uploads/2016/03/ISS-Palvelut-Jukka-Backlund.jpg” ] [/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]