Kategoriat

Latest posts

Kiinteistöpalvelut

Mitä onnistuneelta organisaatiomuotoilulta vaaditaan tulevaisuudessa? 

Tämä artikkeli on alunperin julkaistu Service Futures -blogissamme 28.8.2017 Pelisäännöt ovat muuttumassa, ja yritysten on muututtava niiden mukana. Millaisia vaatimuksia organisaatioiden muotoilulle asetetaan tulevaisuudessa? Edelläkävijät herättävät ihailua; kaikki haluaisivat olla samanlaisia kuin ne. Kovaa tulosta takovat innovatiiviset, superketterät ja huippuresponsiiviset uuden ajan organisaatiot ovat esikuviamme.  Mm….

Kiinteistöpalvelut

Miten palvelumuotoilu ja hyvien valintojen tukeminen voivat muuttaa työpaikkaa? 

Palvelumuotoiluun perustuvaa työpaikkakokemuksen kehittämistä käsittelevä ISS Business Forum järjestettiin syyskuun lopulla. Tässä on tapahtuman tärkein anti. Elämme jännittäviä ja ennalta-arvaamattomia aikoja. Teknologian kehitys kiihtyy, kilpailutekijät muuttuvat ja asiakkaidemme odotukset kasvavat. Emme enää pelkää häiriöitä. Nyt annamme niille huutia. Jatkuvasti muuttuva maailma saa yritysten toimitilapäälliköt pohtimaan, miten…

Kiinteistöpalvelut

Miksi työntekijäkokemus ratkaisee, ovatko toimitilasi onnistuneet? 

Tämän artikkelin on kirjoittanut Peter Ankerstjerne Tanskan ISS:stä. Teksti on julkaistu aikaisemmin Service Futures -blogissa ja Linked In:ssä  Kirjoittajasta: Peter Ankerstjerne on ISS A/S:n markkinointijohtaja. Yli 20 vuotta ISS-konsernin palveluksessa ovat tuoneet Peterille monipuolisesti kokemusta toimitilapalveluista, toimitilajohtamisesta, ulkoistamisesta, markkinoinnista ja strategisesta kehitystyöstä. Peter on myös…

Kiinteistöpalvelut

Toimisto muuttuu – neljä nousevaa trendiä 

Mitkä ovat toimitilamarkkinan vahvimmat muutosajurit tällä hetkellä? Tiedustelimme asiaa Gitte Andersenilta, joka on äskettäisten yrityskauppojen myötä ISS:n omistukseen tulleen konsulttiyhtiö SIGNALin toimitusjohtaja ja osakas. Hän näkee alamme kehityksessä seuraavia nousevia trendejä. Iätön työpaikka Ikä on menettämässä merkitystään työpaikoilla. Kun syntyvyys alenee, elinikä nousee ja terveyspalvelut…

Kiinteistöpalvelut

Monitilatoimisto – hyvä vai paha? 

Alan trenditietoiset ammattilaiset ovat puhuneet toimintakeskeisestä työskentelystä ja monitilatoimistoista jo jonkin aikaa. Mutta miten nämä konseptit vaikuttavat työympäristöömme? Onko monitilatoimisto hyvä vai paha asia? Toimintakeskeisen työskentelyn idea on lyhyesti siinä, että ihminen voi tehdä työnsä siellä, missä se milloinkin parhaiten luonnistuu. Monitilatoimistoissa työntekijöillä on kiinteän työpisteen sijaan…

Kiinteistöpalvelut

Ohittamaton onnellisuusraportti: näin luot myönteisen työilmapiirin 

Minkälainen on onnellinen työpaikka ja miten se luodaan? Onnellisuus on voimavara, jolla on monia positiivisia vaikutuksia työntekoon. Se parantaa yhteistyötä ja innovatiivisuutta ja saa meidät ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen. Mutta miten onnellinen työpaikka oikein luodaan? Jo useampi tieteellinen tutkimus sen vahvistaa: työtyytyväisyys vaikuttaa suoraan siihen,…

Työympäristöpalvelut

Tilat toiminnan mukaan – tilasuunnittelu henkilöstön sitouttamisen strategiana 

Tilasuunnittelulla kohti vahvempaa sitoutumista Sitoutuneet työntekijät ovat menestyvän liiketoiminnan kriittisin mittari. Tuoreimpien v. 2017 alussa tehtyjen tutkimusten mukaan henkilöstön sitoutumista  voidaan huomattavasti vahvistaa ns. toimintakeskeisten tilaratkaisujen  (vrt. monitilatoimisto) avulla. Tässä artikkelissa pohditaan, miten nämä kaksi asiaa ovat sidoksissa toisiinsa. Sitoutuneiden työntekijöiden merkitystä organisaatioiden toiminnalle ei…

Kiinteistöpalvelut

Onko toimitilasi työnteon hidaste? 

Sekä johdon että HR-osaston kokousten ykkösaiheena on edelleen työn tuottavuus. Vaikka monissa yrityksissä satsataankin erilaisiin työnteon kannustimiin, usein unohdetaan, että suurin tehokkuuteen vaikuttava tekijä on fyysinen työympäristö. Vain harvassa yrityksessä on oivallettu fyysisen työympäristön strateginen merkitys riittävän hyvin. Se on silti organisaatioiden tärkein tuloksentekijä. Työympäristön…