Palvelumuotoiluun perustuvaa työpaikkakokemuksen kehittämistä käsittelevä ISS Business Forum järjestettiin syyskuun lopulla. Tässä on tapahtuman tärkein anti.

Elämme jännittäviä ja ennalta-arvaamattomia aikoja. Teknologian kehitys kiihtyy, kilpailutekijät muuttuvat ja asiakkaidemme odotukset kasvavat.

Emme enää pelkää häiriöitä. Nyt annamme niille huutia.

Jatkuvasti muuttuva maailma saa yritysten toimitilapäälliköt pohtimaan, miten työpaikkaa voisi käyttää strategisena keinona yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Miten saada aikaan muutos, jonka henkilöstön käyttäytymisessä ja koko työpaikkakulttuurissa on tapahduttava, jotta yritys pysyisi iskukykyisenä tulevaisuuden kilpailuympäristössä?

Menestyviä yrityksiä voivat jatkossa enää olla ainoastaan ne, joissa työntekijöiden käyttäytymistä ohjaavat liiketoiminnan kannalta myönteiset kokemukset (esimerkiksi yhteisöllisyyttä tai luovaa työskentelyä tukevat toimitilat) ja joissa pystytään eliminoimaan työympäristön tunnettuja energiasyöppöjä kuten melu ja toimimaton tekniikka.

Työpaikan pitää olla ihmiskeskeinen

Voidaksemme käyttää työpaikkaa käyttäytymisen ja kulttuurisen muutoksen välineenä meidän on muutettava tapoja, joilla käsittelemme palvelua ja tilaa.

Toimitilapalvelut on perinteisesti suunniteltu tukemaan yritysten sisäisiä työnkulkuja tai prosesseja. Kilpaillaksemme kokemustaloudessa meidän on siirrettävä katseemme prosesseista käyttäjiin. Juuri käyttäjäkeskeisyytensä ansiosta palvelumuotoilu tarjoaa hyödyllistä näkemystä työpaikan kehittämiseen.

Palvelumuotoiluajattelun mukaisesti loppukäyttäjät asetetaan työnteon keskiöön. Pyrimme ymmärtämään heidän tarpeitaan, tunnistamaan potentiaalia rajoittavat tekijät sekä panostamaan niihin tekijöihin, joiden emotionaalinen painoarvo työympäristössä koetaan suurimmaksi.

Panostaessamme oikeisiin asioihin emme ainoastaan säästä kustannuksia (koska käytämme rahaa vain siellä missä sitä tarvitaan), vaan myös varmistamme, että työpaikkamme tukee parhaimmalla mahdollisella tavalla työntekijöidemme tarpeita ja käyttäytymistä.

Nudging – toivotun käyttäytymisen vahvistaminen

Tilan ja palveluiden avulla aikaansaadun paremman työpaikkakokemuksen ohella voimme ohjailla henkilöstön käyttäytymistä hienovaraisesti siten, että se tukee myös asettamiamme liiketoiminnallisia tavoitteita (engl. ”nudging”; joskus myös suom. ”nudgaaminen”).

Teoriassa ”nudgaaminen” perustuu siihen, että ihmiset vain harvoin tekevät rationaalisia ja tiukkoihin faktoihin pohjautuvia päätöksiä. Useimmat päätökset tehdään intuitiivisesti. Intuitiivista ja impulsiivista käyttäytymistä on vaikeaa ohjata ylhäältäpäin käskyttämällä tai sääntöjä ja tietopuolisia perusteluita esittämällä.

Ihmispsykologiaa soveltamalla voimme houkutella työntekijöitä muuttamaan käyttäytymistään sekä tekemään pieniä mutta tehokkaita muutoksia ilman minkäänlaista painostusta tai pakkoa.

Tiedämme esimerkiksi, että ihmiset syövät vähemmän pienemmistä lautasista. Jos organisaatio haluaa edistää työntekijöidensä terveyttä, lautaskoon pienentäminen voi olla tehokas tapa hillitä energiansaantia ilman, että käyttäjä edes huomaa sitä.

Vastaavasti seisten pidettävät kokoukset voivat nostaa työtehoa. Niillä voi saada aikaan positiivisen muutoksen käyttäytymisessä. Tutkimustulosten mukaan seisten pidettävät kokoukset näet lyhentävät kokousten kestoa neljänneksellä päätösten laadun siitä kärsimättä.

Saattaa olla hankalaa ennustaa, kuinka työntekijät vastaavat tällaisiin hienovaraisin kannustimiin. Jotta emme herättäisi vastustusta henkilöstön keskuudessa, toimitilapalveluihin liittyvä nudging tuleekin testata perusteellisesti ennen sen käyttöönottoa.

Haluatko tietää lisää palvelumuotoilusta ja toimitiloihin liittyvästä nudgingista? Katso tästä videosta uudet menetelmät ja konseptit!

Lataa ilmainen White Book – Visio 2020: tulevaisuuden toimitilapalveluiden johtaminen