Viimeisen 50 vuoden aikana on tapahtunut dramaattinen muutos siinä, miten ja missä me työtä teemme ja miten me työpaikkaa käytämme. Muutokset vaikuttavat yhä vaan kiristävän vauhtiaan. Minkälaisia ja miten suuria muutoksia on odotettavissa lähitulevaisuudessa?

Tämä artikkeli on alun perin julkaistu englanninkielisellä Service Futures -sivustollamme.

Työskentely vuosisadan alun tehdas- ja toimistoympäristöissä, esimerkiksi Fordin kokoonpanolinjalla tai paperitehtaassa, oli hyvin erilaista kuin nykyisillä työpaikoilla. Tätä kehitystä kuvaa parhaiten sana evoluutio, vaikka 20 viimeisen vuoden aikana suurin muutos on tapahtunut siinä vauhdissa, jolla kehitys etenee.

Seuraavasta taulukosta näkyy, kuinka muutos on vaikuttanut kolmella eri osa-alueella: työtapaan, työtilaan sekä tilankäyttöön.

Vuonna 1959 legendaarinen johdon konsultti Peter Drucker kuvasi ensimmäisten joukossa “tietotyön” nousua julkaisussaan Landmarks of Tomorrow (’Huomisen maamerkit’). Kolme vuosikymmentä myöhemmin Drucker oli vakuuttunut siitä, että tieto on ratkaisevampi taloudellinen voimavara kuin esimerkiksi kiinteistöt, työ tai raha.

Kun tarkastelemme työpaikoillamme jo tapahtunutta ja edelleen odotettavissa olevaa muutosta, organisaatiot alkavat nyt elää sitä todellisuutta, jonka Drucker ennusti.

Työtapamme ovat kiihtyvällä vauhdilla muuttumassa itsenäisten rutiinitehtävien hoitamisesta projektilähtöiseen työhön. Työtä tehdään entistä useammin ryhmissä ja tiimeissä monimutkaisia ongelmia ratkoen. Tiimit koostuvat monista erityyppisistä ihmisistä ja osaamistaustoista. Ongelmat ovat usein ainutlaatuisia ja vaativat luovaa ajattelua sekä pohtimista useammalta eri näkökannalta työprosesseja unohtamatta.

Useampi paikka kiinteiden toimitilojen sijaan

Siinä missä työ on perinteisesti tehty keskitetysti toimistolla, usein pääkonttorilla, sitä tehdään tänä päivänä myös etänä useammasta eri paikasta, myös kotoa.

Ajasta ja paikasta riippumaton mobiililaitteisto, nopeat langattomat yhteydet ja erilaiset sovellukset täydentävät tätä kehitystä ja poistavat monia etätyön esteitä, joita ovat esimerkiksi hitaat yhteydet ja videopalaverien kehno laatu.

Nykyään sijainnilla ei ole väliä, vaan kuka tahansa asuinpaikastaan riippumatta voi olla yrityksesi uusi työntekijä, kunhan hänellä vaan on PC ja Skype-tili käytössään.

Jaetut työpisteet ovat syrjäyttäneet kiinteät

Tilankäyttö on muuttumassa. Ennen työntekijöillä oli yksi ja sama työpiste käytössään, jolloin tilaa annettiin käyttöön statuksen perusteella yrityksen arvovaltahierarkian mukaan. Johtajan toimisto oli huomattavasti suurempi kuin työharjoittelijan. Nykyisissä työympäristöissä työpisteet ovat yhteiskäytössä eikä kellään ole kiinteää työpistettä, vaan toimistotilat ovat muuntojoustavat ja sovitettavissa kulloinkin käsillä olevien tehtävien hoitamiseen ja työtilanteeseen.

Työpaikka taipuu uusiin tarpeisiin

Uudet työtavat ovat tehneet tulemistaan jo jonkin aikaa, ja joskus tuntuu, että ne ovat täällä jo tänään. Työnteon muuttaessa muotoaan täyspäiväisestä toimistotyöstä jatkuvasti liikkeessä olevaksi etätyöksi ja jaetuksi virtuaalityöskentelyksi tilojen on muututtava uusien työtapojen mukana.

Työtilat käsitteenä tulevatkin tarkoittamaan työtilaa sen laajemmassa merkityksessä, ei pelkästään rakennuksia. Näille tiloille asetetaan neljä vaatimusta:

  1. Mahdollisuus vuorovaikutukseen (näkö-, fyysinen ja virtuaalinen yhteys)
  2. Ketteryys (muuntojoustavuus)
  3. Monipuolisuus (tarjotaan laaja kirjo toimintoja ja tehtäviä)
  4. Kapasiteetti (käyttäjän fyysisiin ja virtuaalisiin (työtilaa koskeviin) vaatimuksiin keskittyminen)

Rakennuksista tulee yhä älykkäämpiä, ja niihin asennetaan monia erilaisia älyteknologioita. Anturit mahdollistavat työntekijöiden ruumiinlämmön mittaamisen ja huoneilman säätämisen vastaavasti. Lähitulevaisuudessa toimistorakennukset ja rakennukset ylipäätään mahdollistavat ympäristön räätälöinnin käyttäjien erityistarpeisiin, minkä ansiosta ne tarjoavat myös lisääntyvää monimuotoisuutta sekä työtapojen valinnan että käyttäjäkohtaisten mieltymysten suhteen.

Haluaisitko lisätietoja uusista työtavoista? Lataa tästä ilmainen, englanninkielinen raporttimme Uudet työtavat – tulevaisuuden työpaikka.