Tämä artikkeli on alun perin julkaistu 29.12.2017 Service Futures -sivustolla.

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että työtila itsessään voisi ohjata ihmisiä muuttamaan käyttäytymistään toimistolla tai parantaa yrityksen tuottavuutta ja henkilöstön proaktiivisuutta? Tämä on todellakin mahdollista.

Työntekijöiden tuottavuus on liiketoimintasi tuloksellisuuden tärkeimpiä mittareita. Rutiinit, huonot tavat ja tottumukset ovat sen sijaan pahin uhka yrityksesi menestyksen tiellä.

Jotta henkilöstön työskentely olisi tuottavaa ja suorituskyky vahva, yrityksissä on omaksuttava toimitilastrategioita, joilla voidaan mahdollisimman tehokkaasti kitkeä pahoja tapoja ja ohjata ihmisten käyttäytymistä toivottuun suuntaan.

Lataa tästä  ISS 2020 Vision White Book: Työn, työvoiman ja työpaikan tulevaisuus (englanniksi)

Muutos herättää vastarintaa

Muutokset eivät ole meille mieleen. Eivät ihmiset kuitenkaan niitä välttämättä pelkää, vaan uskovat (jopa alitajuisesti), että jo jonkin aikaa käytössä olleet toimintamallit ovat automaattisesti hyviä ja toimivia.

Moni hyväksyy muutoksen helpommin, jos siitä tulee uusi, helppo ja palkitseva käytäntö. Yksittäinen työntekijä voi esimerkiksi kokea hyödylliseksi muutoksen, joka edistää luovuutta, hyvinvointia ja terveyttä.

Mental Rebuild® auttaa vapauttamaan koko potentiaalin

Mental Rebuild® haastaa henkilöstön optimoimaan työtilan käyttöä ja hyödyntämään sitä paremmin liiketoiminnan uusiin tarpeisiin ja työskentelytapoihin tekemättä kuitenkaan muutoksia itse tilaan.

Kun me ikään kuin kannustamme työntekijöitä ”rakentamaan tilan uudestaan”, eli pohtimaan tilankäyttöä uudesta näkökulmasta, voimme saavuttaa mm. seuraavia muutoksia käyttäytymisessä:

  1. Ihmiset alkavat havainnoida, mihin eri käyttötarkoituksiin tilat taipuvat työpäivän aikana.
  2. Käyttöastedataan viitaten saamme käyttäjät miettimään (nykykäytön lisäksi) vaihtoehtoisia tapoja hyödyntää vapaana olevaa tilaa.
  3. Kun saamme työntekijät ymmärtämään jakamistalouden hyödyt, kaikki saavat lisää tilaa käyttöönsä (sieltä, missä tilat ovat puolet ajasta tyhjillään).
  4. Organisaation nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämiseksi tunnistetaan uusia resursseja, joita voi hyödyntää uusien työtapojen ja työprosessien omaksumiseen.
Miten Mental Rebuild® auttaa johtamaan käyttäytymisen muutosta?

Kun haluat saada aikaan muutoksen organisaation käyttäytymisessä ja tavoitteenasi on luoda tilaa yhteistyölle, innovaatiolle ja vuorovaikutukselle, on hyvä lähteä liikkeelle nykyisten tilojen käytettävyyskartoituksesta.

Mental Rebuild® auttaa rakentamaan vanhat tilat mielessämme uusiksi, toisin sanoen muuttamaan sitä tapaa, jolla olemme tottuneet mieltämään tilankäyttöämme. Se varmistaa, että nykyiset neliöt saadaan tehokäyttöön tekemällä tuottamattomasta tilasta tuottavaa. Mental Rebuild® nostaa tilojen taloudellisen potentiaalin huippuunsa, edistää yhteistyötä ja rohkaisee työkavereita omaksumaan uusia tehtäviä. Konseptissa korostuu ihmisten muutoskyvykkyys ja valmius valita vaihtoehtoisia käyttäytymistapoja. Näin toteutettuna muutos voi ohjata kehitystä ja tarjota uusia mahdollisuuksia, joilla nykyistä työtilaa voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin.

Systemaattinen havainnointi ja tiedonkeruu ovat ratkaisevan tärkeitä tehtäviä, kun halutaan selvittää tilan saatavuutta uuteen käyttötarkoitukseen. Niiden pohjalta pystytään myös ennustamaan, kuinka nykyistä kapasiteettia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa ja kuinka organisaation mahdollisuuksia voidaan sitä kautta entisestään parantaa.

 

Lataa tästä  ISS 2020 Vision White Book: Työn, työvoiman ja työpaikan tulevaisuus (englanniksi)