Uudet laitteet ja teknologiat asettavat yllättäviä haasteita työergonomialle. Oletko jo varautunut niihin?

Tämä arkikkeli on alun perin julkaistu Service Futures -sivustollamme.

Älypuhelimen ja kannettavan tietokoneen ohella toimistotyötä tehdään nyt yhä useammin tabletilla, puettavalla tietokoneella ym. mobiililaitteilla. Uudet laitteet tuovat mukanaan viestintäkulttuurin muutoksen, joka tapahtuu tavassamme olla vuorovaikutuksessa toistemme ja fyysisen ympäristömme kanssa. Samaan aikaan yritykset tarjoavat varsin joustavia vaihtoehtoja toimistotyölle, kuten kolmansia työtiloja, projektitoimistoja ja tilannehuoneita.

Muutos on aina mahdollisuus, mutta uudet työvälineet ja -tavat houkuttelevat ihmisiä myös työskentelemään mitä eriskummallisemmissa asennoissa, jotka aikaa myöden vaarantavat heidän terveytensä ja hyvinvointinsa.

Uuden teknologian käyttöönottoon liittyvä puutteellinen työergonomia nostaa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja esimerkiksi karpaalikanavan ahtauman riskiä. Vuonna 2000 tehtiin toimihenkilöiden keskuudessa mobiililaitteiden käyttötapoja koskeva tutkimus yhdessätoista eri maassa. Puutteita havaittiin mm. siinä, että niitä käytettiin ilman riittävää työtukea epämukavissa asennoissa, joista aiheutui kipuja sekä pitkäaikaisia terveyshaittoja.

Toimitilajohtamisen haasteet 2020

Toimitilajohtajien ja -suunnittelijoiden tehtäväksi jää määrittää, kuka on vastuussa työergonomiasta. Tulisiko vastuu olla työnantajalla vai työntekijällä? Asia on ongelmallinen, sillä työsuhteet ovat yhä lyhyempiä, työn organisointi joustavaa ja ihmiset ylipäätään ovat vähemmän toimistolla ja enemmän etätyössä joko kotonaan tai muualla. Toimitilapalveluiden tarjoaja voi kuitenkin edesauttaa tilannetta kouluttamalla sekä yrityksiä että niiden henkilöstöä kiinnittämään huomiota työergonomiaan niin toimistolla, kotona kuin kolmansissakin paikoissa. Jos yritykset eivät ota haastetta vastaan, niin vakuutusyhtiöt ja julkinen terveydenhuolto saattavat olla kiinnostuneita vähentämään puutteellisista työoloista aiheutuvia ylimääräisiä henkilöstökustannuksia.

Puettavien laitteiden käyttöönotto tuo uudentyyppisen tapaturmavaaran työpaikoille. Kyseiset laitteet kuormittavat kapasiteettiamme havaita ja käsitellä visuaalista informaatiota, jopa niin, että käyttäjältä jää kokonaan huomaamatta turvallisuuden kannalta olennaisia asioita työympäristöstään. Autoilun yhteensopimattomuus matkaviestimien ja muiden elektronisten laitteiden käytön kanssa on tiedossa jo tänään. Hands-free -puhelimen käyttäjän huomiokyky on yhtä huono kuin humalaisen. Väärin käytettyinä viimeisintä huutoa olevat puettavat laitteet, kuten Google Glasses, iWatch ja vieläpä piilolinsseihin kiinnitettävä laite ovat tulevaisuuden konkreettisia työturvallisuusriskejä, joiden kartoittamiseen ja korvaamiseen toimitilapalveluiden tarjoajien on varauduttava ennakkoon.

Lue lisää työergonomian tulevista haasteista. Lataa raporttimme (engl.) Uudet työtavat – tulevaisuuden työpaikka.