Mitkä ovat toimitilamarkkinan vahvimmat muutosajurit tällä hetkellä? Tiedustelimme asiaa Gitte Andersenilta, joka on äskettäisten yrityskauppojen myötä ISS:n omistukseen tulleen konsulttiyhtiö SIGNALin toimitusjohtaja ja osakas. Hän näkee alamme kehityksessä seuraavia nousevia trendejä.

Iätön työpaikka

Ikä on menettämässä merkitystään työpaikoilla. Kun syntyvyys alenee, elinikä nousee ja terveyspalvelut ja työolot paranevat, työurat muodostuvat puolestaan jatkossa entistä pidemmiksi.

Menestyvät yritykset pyrkivät ylläpitämään ikärakenteeltaan heterogeenista henkilöstöpohjaa siten, että niiden palveluksessa on sekä vanhoja konkareita että nuorempien sukupolvien edustajia.

Yritys saa synergiaetuja, kun vanhempien työntekijöiden vankka kokemus yhdistyy vahvaan teknologiaosaamiseen ja tuoreeseen näkemykseen tulevasta.

Jotta tämä toimisi, on työnantajien varmistettava toimitilojen viihtyisyys siten, että ne soveltuvat yhtä hyvin useamman eri sukupolven edustajille. Tämä merkitsee kasvavaa panostusta terveellisiin elämäntapoihin, monipuolisen ja paljon vitamiineja ja hivenaineita sisältävän ravinnon tarjoamiseen sekä yleisen työhyvinvoinnin edistämiseen.

Mielenrauhaa rakentava työpaikka

Psyykkisen terveyden merkitys on nousemassa fyysisen edelle. Muskeleiden pullistelu ja maratonirääkit alkavat jo menettää hohdokkuuttaan, kun taas seesteisyydestä ja meditatiivisuudesta tulee ihanteellisia ominaisuuksia niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

Täydellisestä tavoittamattomuudesta ja digihiljaisuudesta tulee uutta luksusta. Työpaikan fyysiset kohtaamiset ovat silloin entistä tärkeämpiä, mutta toisaalta ihmiset haluavat tarpeen vaatiessa antaa toisilleen myös enemmän tilaa työpaikan ulkopuolella.

Työnantajien tulee puolestaan tarjota tapoja, joilla työntekijöiden psyykkistä terveyttä voidaan tukea ja joilla heitä voidaan auttaa palautumaan töistään ja irrottautumaan digilaitteiden talutusnuorasta. Näin toimien työn tuottavuus saadaan nousemaan.

Intuitiivinen työpaikka

Yritykset pyrkivät hyödyntämään uutta teknologiaa ja dataa voidakseen jalostaa työntekijäkokemuksen yhä henkilökohtaisemmaksi ja joustavammaksi henkilöstön moninaisia tarpeita ajatellen.

Esineiden Internet ja anturiteknologia avaavat uusia mahdollisuuksia intuitiivisen työpaikan kehittämiseksi. Tätä tarkoitusta varten yrityksissä voidaan seurata työntekijöiden käyttäytymistä ja kerätä dataa. Yritykset pyrkivät esimerkiksi työntekijöiden keskinäisistä vuorovaikutussuhteista saatua dataa analysoimalla luomaan työympäristön, joka vaalii luovuutta, innovatiivisuutta, yhteistyötä ja tuottavuutta.

Jos yrityksellä sen sijaan ei ole mahdollisuutta tehdä työtekijöiden tarpeista ja toiveista mitattavia ja ennakoitavia, se tulee menettämään osaavaa työvoimaansa, koska tällaisen yrityksen työntekijäkokemus perustuu jatkossakin arvailuun. Tämä puolestaan vähentää tuottavuutta, työnantajauskollisuutta ja työvoiman pysyvyyttä.

Yhteistyöhön kannustava työpaikka

Tämän päivän yhteisöllisyyden, läpinäkyvyyden ja riippumattomuuden maailmassa on nähtävissä jatkuvaa hierarkiasuhteiden demokratisoitumista. Naispuolisten työntekijöiden siirtyessä päättäviin asemiin yrityksissä syntyy uusia työelämän arvoja ja työskentelytapoja. Näin voidaan olettaa, että empaattisuus, avoimuus ja ennen kaikkea yhteen hiileen puhaltaminen lisääntyvät työpaikoilla.

Yhä useammat työntekijät pyrkivät kehittämään kuuntelutaitojaan ja suhdetoimintaosaamistaan sekä tarkastelemaan asioita useammasta eri näkökulmasta. Näin myös yhteistoiminta paranee niillä työpaikoilla, joissa edistetään avoimen yhteisöllisiä kohtaamisia. Työnantajat luovat ympäristöjä, joissa työntekijät voivat säännöllisesti osallistua avoimiin keskusteluihin, workshopeihin ja aivoriihiin.

Yhä useammassa yrityksessä juhlistetaan yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja halutaan muuttaa keskinäisen kilpailun ilmapiiri yhteistyöhön kannustavaksi työympäristöksi, jossa tärkeimmäksi tavoitteeksi nousee kaikkien yhteinen etu.

 

Gitte Andersen

Tanskalaisen konsulttiyhtiö SIGNALin perustaja, toimitusjohtaja ja omistajaosakas Gitte Andersen on luonut toiminta-ajatuksen, jonka mukaan työtilaa tarkastellaan strategisena työkaluna ja keinona yritysten tuottavuuden tehostamiseksi. Gitte tarjoaa sekä julkisen että yksityisen sektorin ylimmän johdon konsultointia. Hän luennoi, kirjoittaa artikkeleita ja kirjoja. Giten viimeisin kirja ”Space at Work” on julkaistu vuoden 2016 marraskuussa.

 

Haluatko tietää lisää tulevaisuuden toimistosta? Lataa itsellesi aihetta käsittelevä selvityksemme.