Ympäristöteot ovat osa ISS:n palvelua. Rakennusten ja materiaalien elinkaarien pidentämisen avulla syntyy askel kerrallaan ilmastoystävällisempi huominen.

ISS:n ympäristötavoitteet kiteytyvät kolmeen kestävän kehityksen ylätavoitteeseen: ilmastotekoihin, kestäviin kulutustottumuksiin ja veden käyttöön. Näiden lisäksi ISS on sitoutunut muihinkin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita on yhteensä seitsemän. Kaikki tavoiteet on esitelty yritysvastuuraportissa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Se vaatii tavoitteiden asettamisen lisäksi tekoja. Toimiminen kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan on yksi ISS:n ympäristötekojen painopisteistä.

ISS:llä merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsijänä

Kiinteistöt aiheuttavat Suomessa jopa 40 prosenttia kasvihuonepäästöistä. ISS:llä on mittava mahdollisuus vaikuttaa näihin päästöihin, sillä se huolehtii Suomessa valtakunnallisesti tuhansien kiinteistöjen ylläpidosta.

Kiinteistöjen elinkaaren ja arvon kehittäminen ovat ympäristötekoja. Hyvällä ylläpidolla voidaan pidentää kiinteistön elinkaarta ja siten minimoida kiinteistön rakentamisesta syntynyttä ympäristökuormitusta.

Kiinteistön käytöstä aiheutuvien päästöjen minimointi on mahdollista esimerkiksi energiatehokuutta ja kierrättämistä tehostamalla. Talotekniikkaa optimoimalla voidaan saavuttaa noin kolmen prosentin energiansäästö ja investoineilla 15–20 prosentin säästö, kaikissa muissa paitsi uudiskohteissa.

Ilmastonmuutosta hidastetaan teoilla

Kemikaalivapaa siivous, kierrätysmateriaaleista valmistetut työvaatteet ja i-mop ovat hyviä esimerkkejä konkreettisista teoista, joita ISS:n siivouspalveluissa on tehty ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Ravintolapalveluissa on puolestaan panostettu hävikin ja muovin käytön vähentämiseen sekä kestäviin raaka-ainevalintoihin. Kiinteistön ylläpitopalveluissa uudet teknologiset ratkaisut auttavat optimoimaan kiinteistönolosuhteita ja esimerkiksi rakennuksen energiatehokuutta.

ISS:n oman toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvat liikkumisesta aiheutuvista hiilidioksidipäätöistä, veden kulutuksesta ja siivousaineiden käytöstä, raaka-aineiden käytöstä sekä omien tilojen energiankulutuksesta.

ISS:llä rohkaistaan myös työntekijöitä tekemään ilmastoystävällisiä ratkaisuja niin työpäivän aikana kuin arjessa muutenkin. Pienet teot, kuten hävikin välttäminen lounaalla ja kevyen liikenteen suosiminen työmatkoilla, ovat sitä merkittävämpiä mitä useampi niitä tekee. 8 017 ihmisen yrityksessä teoilla on merkitystä.

 

Lue tästä, miten ekologiset työvaatteet säästävät vettä.

Lue yritysvastuuraportista lisää siitä, miten ISS:n pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta.

Lue myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joita ISS on sitoutunut edistämään.