Työturvallisuus on kokonaisuus, joka rakentuu yhteisistä pelisäännöistä sekä jokapäiväisistä arjen käytännöistä, havainnoista ja teoista. ISS:llä työturvallisuusjohtamisen kulttuuri on viime vuosina kehittynyt isoin harppauksin. Sen ovat huomanneet myös asiakkaat.

Jos yritys saa 713 pistettä arvioinnista, jossa kiitettävän suorituksen alaraja on 450 pistettä, uskaltaa melko turvallisesti sanoa, että yritys tekee monta asiaa oikein. Tämä oli ISS:n tulos alkuvuoden HSEQ-arvioinnissa, jossa käydään kattavasti läpi yrityksen työterveys ja -turvallisuus- (Health and Safety), ympäristö- (Environment) ja laatuasiat (Quality) sekä näiden osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen.

– HSEQ-arvioinnissa on merkittävää varsinkin se, että siinä asiakkaat ovat mukana arvioimassa yritystä. Edustettuna oli muun muassa oma asiakkaani eli Nokian Renkaat, jolta saimmekin erinomaiset arviot, sanoo liiketoimintajohtaja Lasse Forsman.

Forsman on tuloksesta ylpeä jo siksi, että teollisuussegmentissä työturvallisuusasiat saavat erityisen suuren painoarvon. Jos teollisuusasiakkaita palveleva yritys haluaa työturvallisuudesta erottautumistekijän ja kilpailuedun, sen pitää olla turvallisuusasioissa kärkipäätä. Huonoilla työturvallisuustuloksilla ei pääsisi edes kilpailutuksiin mukaan.

Kehityksen suuntaan on tyytyväinen myös ISS:n työturvallisuusjohtaja Vesa Suomalainen. Hän kertoo, että teollisuuden HSEQ-arviointi on tehty ISS Palveluille kolmen vuoden välein.

– Sama auditoija, joka oli arvioimassa ISS:ää nyt, oli mukana myös edellisissä arvioinneissa. Hän näkee, miten yrityksemme on kehittynyt työturvallisuusasioissa. Siksi olikin mukavaa lukea raportista muun muassa tällainen kiteytys: ISS on kyennyt kuudessa vuodessa parantamaan juoksuaan, ja tulokset olivat yleisesti ottaen maailmanluokkaa, lainaa Suomalainen.

Johdon sitoutuminen olennaista

Mutta mikä on kuuden vuoden kuluessa muuttunut? Millaisia arvoilla, johtamisella ja käytännön toimintatavoilla ISS onnistuu saamaan asiakkaalta huippuarviot turvallisuustyöstään?

– Ehkä eniten viimeisten vuosien aikana muuttunut asia on johdon sitoutuminen työturvallisuusasioihin. Ratkaiseva askel tiellä kohti nollaa tapaturmaa on ollut se, että jokainen esimiesasemassa oleva kantaa asiasta vastuun ja käy läpi työturvallisuusasioita tiimeissään, kiittää positiivisista suorituksista ja tarttuu puutteisiin saman tien, Suomalainen linjaa.

Hän antaa omakohtaisen esimerkin välittömästä puuttumisesta.

– Kun kuljin eräänä päivänä portaissa toimitusjohtajan edellä, hän huomautti, että hei Vesa, pidä kiinni kaiteesta. Olemme korostaneet porrasturvallisuuden merkitystä, ja juuri sillä hetkellä minulla ei tainnut olla käsi kaiteessa.

Suomalainen muistaa ja kiittää ISS:llä on jo aiemmin työskennelleitä työturvallisuusasiantuntijoita, jotka ovat tehneet hyvää työtä ja luoneet työturvallisuudelle hyvää pohjaa. Työturvallisuuden ammattilaisten rahkeet eivät näin suuressa organisaatiossa kuitenkaan yksin riitä turvallisuuden varmistamiseen. Heidän lisäkseen tarvitaan paitsi aktiivista viestintää työturvallisuudesta, myös kaikkien ISS:läisten panosta. Työturvallisuus on osa ISS:n henkilöstöstrategiaa.

– Muutosvoima on tullut siitä, että Lasse, hänen kollegansa ja koko linjajohto ovat ottaneet työturvallisuuden parantamisen omakseen ja vievät sitä eteenpäin sekä omassa tiimissään että asiakastyössä.

Lasse Forsman on samaa mieltä. Liiketoimintajohtajan näkökulmasta työturvallisuus lähtee siitä, että yrityksellä on hyvät prosessit ja toimintaohjeet, joiden mukaan yritys ja sen jokainen työntekijä myös toimivat. Esimies huolehtii, että sekä hän itse että hänen tiiminsä noudattavat työturvallisuusohjeita, mutta kaikkien oma panos on tärkeää, sillä työturvallisuus syntyy arjessa.

– Meillä on työturvallisuuteen hyvät käytännöt. Esimiehen on helppo pitää esillä siihen liittyviä asioita – seurata, puuttua ja kannustaa. Työturvallisuusmittareita seurataan ja asioita tehdään tulosten parantamiseksi. Kaikki pienetkin tapaturmat tutkitaan, ja niistä otetaan opiksi. Työturvallisuuden kehitystä käydään läpi kaikissa johtoryhmän kokouksissa, ja lisäksi joka kuukausi tulee esimiesviesti, jossa käsitellään näitä asioita, Forsman listaa.

Turvallisuushavainnot – huolenpitoa itsestä ja kaverista

Vesa Suomalainen jakaa ISS:n työturvallisuusjohtamisessa viime vuosina tehdyt muutokset kolmeen kohtaan. Niistä ensimmäinen liittyy johtamisjärjestelmään. Työ- ja turvallisuusohjeita parannetaan jatkuvasti, ja työturvallisuus on otettu mukaan niin johtoryhmän palavereihin, strategisiin mittareihin kuin kehityskeskusteluihinkin.

– Toinen muutos liittyy osaamisen parantamiseen. On luotu muun muassa turvavartti-käytäntö ja MyLearning-järjestelmä, jossa esimiehet voivat seurata oman henkilöstönsä koulutusten toteutusastetta ja pätevyyksien voimassaoloa. Myös perehdytys ja sen seuranta hoituvat tehokkaasti MyLearning-järjestelmän avulla.

Kolmas olennainen tekijä on asenne. Suomalainen haluaa kaikkien ISS:läisten muistavan, että jokaisen kuuluu pitää huolta itsestä ja kaverista.

– Tähän liittyy muun muassa turvallisuushavaintokulttuuri, joka meillä on kehittynyt hyvään suuntaan. Havaintojen määrä on noussut vuositasolla 30 000:een. Ihmiset ovat oppineet, että vaaranpaikkojen havaitseminen on jokaisen vastuulla. Meillä on kentällä paljon silmiä ja korvia, ja tavoitteena on se, että jokainen tekisi havaintoja.

Esimerkiksi Forsmanin asiakkuudessa turvallisuushavaintoja tehdään tällä hetkellä erittäin ahkerasti.

– Havaintoja on tehty merkittävästi tavoitetta enemmän, mutta tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi vielä tärkeämpää on, että havaitut epäkohdat korjataan, vaarat poistetaan ja työturvallisuudesta viestitään säännöllisesti sekä oman väen että asiakkaiden kanssa, Forsman korostaa.

Suomalainen muistuttaa, että vaikka työturvallisuus ja sen johtaminen ovat ISS:llä kehittyneet oikeaan suuntaan, nämä asiat eivät ole koskaan valmiita. Joka päivä on varaa parantaa.

– Haluan nähdä työturvallisuuden enemmän arvona kuin prioriteettina, ISS:n tapana tehdä työtä. Niin kiire ei saa koskaan olla, ettei aina ennen työhön ryhtymistä voisi hetkeksi pysähtyä, arvioida mahdolliset vaaran paikat ja hoitaa ne kuntoon.