Puh. 0205 155

Oletko valmis työergonomian uusiin haasteisiin?

Uudet laitteet ja teknologiat asettavat yllättäviä haasteita työergonomialle. Oletko jo varautunut niihin? Tämä arkikkeli on alun perin julkaistu Service Futures -sivustollamme. Älypuhelimen ja kannettavan tietokoneen ohella toimistotyötä tehdään nyt yhä useammin tabletilla, puettavalla tietokoneella ym. mobiililaitteilla. Uudet laitteet tuovat mukanaan viestintäkulttuurin muutoksen, joka tapahtuu tavassamme olla vuorovaikutuksessa toistemme ja fyysisen ympäristömme kanssa. Samaan aikaan yritykset... Read More

Miten teen työpaikasta innovatiivisen?

Innovatiivisen ympäristön luominen on toimitilaa suunniteltaessa yhä tärkeämpää. Näillä vinkeillä saat tiloistasi eniten irti! Tämä artikkeli on alun perin julkaistu Service Futures -sivustollamme. Toimitilojen käyttäjäkokemuksen mittaamiseen erikoistunut johtava kansainvälinen tutkimuslaitos Leesman Index on tutkinut työpaikan vaikutuksia työntekijöihin ja osoittanut parasta tulosta syntyvän toimintaympäristöissä, jotka tarjoavat otolliset olosuhteet organisaation sisäisen tietopotentiaalin tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä tiedon välittymiseen... Read More

Miten työtapamme muuttuvat vuoteen 2020 mennessä?

Viimeisen 50 vuoden aikana on tapahtunut dramaattinen muutos siinä, miten ja missä me työtä teemme ja miten me työpaikkaa käytämme. Muutokset vaikuttavat yhä vaan kiristävän vauhtiaan. Minkälaisia ja miten suuria muutoksia on odotettavissa lähitulevaisuudessa? Tämä artikkeli on alun perin julkaistu englanninkielisellä Service Futures -sivustollamme. Työskentely vuosisadan alun tehdas- ja toimistoympäristöissä, esimerkiksi Fordin kokoonpanolinjalla tai paperitehtaassa,... Read More

Neljä toimitilastrategiaan vaikuttavaa markkinatekijää

Tämä artikkeli on alunperin julkaistu englanninkielisellä Service Futures -sivustollamme tammikuussa 2018. Tehokkaan työpaikkastrategian laatiminen edellyttää markkinadynamiikan tuntemusta. Seuraavassa esitämme neljä markkinatekijää, joihin yritys- ja toimitilajohtajien on kiinnitettävä huomiota strategiaa valitessaan. Hyvien ja kaikissa tilanteissa toimivien ratkaisujen löytäminen on visainen tehtävä. Jotta työpaikkastrategiasta tulisi onnistunut, vallitsevan markkinatilanteen arvioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Päättäjät ovat taipuvaisia luottamaan ratkaisuihin,... Read More

Näillä vinkeillä johdat työpaikkakäyttäytymisen muutosta

Tämä artikkeli on alun perin julkaistu 29.12.2017 Service Futures -sivustolla. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että työtila itsessään voisi ohjata ihmisiä muuttamaan käyttäytymistään toimistolla tai parantaa yrityksen tuottavuutta ja henkilöstön proaktiivisuutta? Tämä on todellakin mahdollista. Työntekijöiden tuottavuus on liiketoimintasi tuloksellisuuden tärkeimpiä mittareita. Rutiinit, huonot tavat ja tottumukset ovat sen sijaan pahin uhka yrityksesi menestyksen tiellä. Jotta henkilöstön... Read More

Nousevat trendit muotoilevat työtä, työvoimaa ja työpaikan tulevaisuutta

Tämä artikkeli on 21.12.2017 julkaistu englanniksi Service Futures -sivustolla. Trenditutkimus auttaa rakentamaan vahvoja ja tehokkaita toimitilastrategioita nyt ja tulevaisuudessa. Mitkä nousevat trendit muokkaavat merkittävimmin työntekoa, työvoimaa ja työpaikkaa tulevaisuudessa? Työnteon tulevaisuuden trendit Piinkova kilpailu ja avoin yhteistyö tekevät organisaatioista ketteriä. Ollakseen ketterä organisaation on oltava joustava ja sopeutuvainen; sen on pystyttävä hyödyntämään teknisen kehityksen ja... Read More