Minkälainen on onnellinen työpaikka ja miten se luodaan?

Onnellisuus on voimavara, jolla on monia positiivisia vaikutuksia työntekoon. Se parantaa yhteistyötä ja innovatiivisuutta ja saa meidät ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen. Mutta miten onnellinen työpaikka oikein luodaan?

Jo useampi tieteellinen tutkimus sen vahvistaa: työtyytyväisyys vaikuttaa suoraan siihen, mitä yrityksissä jää niin sanotusti viivan alle.

Warwickin yliopiston tutkijatiimi on hiljattain selvittänyt, että tyytyväiset työntekijät ovat 12 % tuottavampia kuin keskivertotyöntekijä  ja 22 % tuottavampia  kuin heidän tyytymättömät työkaverinsa.

Tutkimuksen johtaviin professoreihin kuulunut Daniel Sgroi selittää tutkimustuloksia näin: ”Ratkaisevaa näyttää olevan se, että tyytyväiset työntekijät käyttävät aikansa tehokkaammin ja suoriutuvat töistään nopeammin laadun kärsimättä”.

Onnellisen työilmapiirin rakentaminen on eittämättä tärkeää, mutta juju onkin siinä, kuinka hyvin me onnistumme henkilökuntamme tyytyväisyyttä ja tuottavuutta ylläpitämään.

Seuraavassa on muutama tapa, joilla käännät työpaikkasi onnellisuusindeksin uuteen nousuun.

Anna työlle tarkoitus

Jotta työpaikasta tulisi onnellinen, ihmisten on voitava palvella jotain korkeampaa tarkoitusta kuin voiton maksimoinen. Jotta työ puolestaan saisi tarkoituksen, on yrityksen mission oltava kiinteä osa kaikkea yrityskulttuuria. Siinä täytyy olla jotain sellaista rikastuttavaa ja innostavaa, että siitä jopa osaltaan muodostuu elämällemme tarkoitus.

Kun ISS:n toimitusjohtaja Jeff Gravenforstilta kysyttiin ISS:n ylimmän johdon viimeisimmässä konferenssissa onnellisten työpaikkojen luomisesta, hän vastasi: ”Organisaatiomme tärkein tehtävä on varmistaa, että jokaisella on tarkoitus”. ISS:n toimitusjohtaja jatkaa: ”Meillä suurin työmotivaatiota ylläpitävä toimenpide on, että selvitämme yhtiömme jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisesti sen, mitä me teemme ja miksi. Sillä ei ole merkitystä, olenko kyseessä minä itse tai linjajohtaja, asiakastilojen siivooja tai ravintolatyöntekijä: mitä selvemmin jokainen meistä on oivaltanut työnsä tarkoituksen, sitä vahvemmin me siihen sitoudumme”.

Työn ja yksityiselämän tasapaino kuntoon

Kun pohdimme tapoja työtyytyväisyyden lisäämiseksi, on tärkeää myös miettiä, mistä tyytymättömyys sitten työpaikoilla oikeastaan johtuu.

Stressi ja etenkin ylityöt ovat yleisesti tunnettuja työelämän varjopuolia. Erään hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan monet työntekijät kokevat hyvinvointiin tähtäävät uudistukset tervetulleina tapoina torjua stressiä sekä loppuunpalamista ja lisätä onnellisuutta työpaikoilla. Myös tutkimukset tukevat tällaista toivottua vaikutusta.

Harvardin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan jokainen työtyytyväisyyteen sijoitettu dollari alentaa poissaoloihin liittyviä kustannuksia noin 2,73 dollarilla. Toisen 42 tutkimuksesta tehdyn yhteenvetoraportin mukaan poissaolot ja sairaslomat vähenivät 25 %, terveydenhuoltokustannukset samoin 25 % ja työkyvyttömyyskustannukset ja -korvaukset 32 %.

Salli etätyöskentelyn mahdollisuus

Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen edellyttää joustoja. Nykyään suurin osa toimihenkilöistä voi työskennellä milloin ja missä tahansa. Miksi et lakkaisi hengittämästä työntekijöittesi niskaan ja antaisi heidänkin tehdä etätöitä?

Mitä tulee työaikaan ja -paikkaan, työelämän joustojen on huomattu hyödyttävän monella tapaa sekä yrityksiä että niiden yksittäisiä työntekijöitä: suurimmat vaikutukset näkyvät lisääntyneenä työtyytyväisyytenä, korkeana tuottavuutena ja henkilöstön vaihtuvuuden vähentymisenä.

Kun tiedustelimme asiaa etätyötä tekeviltä, jopa 78 % vastanneista uskoi sen lisäävän heidän onnellisuuttaan. Samaan aikaan huomattava osa työikäisestä väestöstä (34 %) olisi halunnut tehdä etätyötä, koska uskoivat sen tekevän heistä onnellisempia, mutta heille tällaista mahdollisuutta ei suotu.

Anna kiitosta ja tunnustusta

Mikään ei syö työmotivaatiota niin kuin arvostuksen puute. Silti työilmapiiritutkimuksien mukaan vain yksi kolmesta amerikkalaistyöntekijästä ilmoitti saaneensa seitsemän viimeisen päivän aikana selkeää tunnustusta tai kiitosta hyvin tehdystä työstä.

Tämän ohella työntekijät, joista tuntuu, ettei heitä arvosteta riittävästi, ovat kaksi kertaa suuremmassa vaarassa irtisanoutua seuraavan vuoden aikana.

Kun työntekijää kehutaan ja tälle annetaan tunnustusta, hän tuntee itsensä tarpeelliseksi ja tehtävässään arvostetuksi.

Miten siis voit varmistaa, että tiimisi saa kiitosta tuntuvista panostuksistaan yrityksen hyväksi?

Me ISS:llä olemme kehittäneet erityisen Apple Awards -palkitsemisohjelman, jonka tavoitteena on antaa systemaattista tunnustusta hyvästä työstä. Ohjelmalla varmistamme, että ISS:n työntekijät saavat kiitosta aina, kun he ovat suoriutuneet päivittäisistä työtehtävistään tavallista paremmin.

Ihmisiä palkitaan säännöllisesti kuukausittain ja vuosittain Apple Awards -palkinnoilla, joiden saajat valitaan yhteistyössä kaikkien ISS:n työntekijöiden kesken, olivatpa he sitten työkavereita, esimiehiä tai asiakkaita.

Kiitos ja tunnustus ovat ehkä yksinkertaisin, mutta johtajien ja esimiesten vähiten hyödyntämä tapa luoda onnellinen työpaikka. Korjataanko asia vaikka heti?

Haluaisitko saada lisätietoja siitä, miten voit onnistua työpaikallasi tulevaisuudessa?

Lataa tästä ISS 2020 White Book (englanniksi): Uudet työtavat – tulevaisuuden työpaikka.